RECONSTRUCTIE van de familie KETEL Wie op deze pagina terecht komt op zoek naar de voorouders van Elsje Ketel en JAN Brinkhuijsen moet ik teleurstellen. Hoewel beide familienamen overeenkomen, en dit echtpaar ook in Amsterdam trouwde en kinderen liet dopen, hebben ze beiden geen enkele relatie tot "mijn" Elsje Ketel en BAREND Brinkhuijsen. Jan Brinkhuijsen en Elsje Ketel leefden bovendien een generatie eerder. Zij trouwden op 24-12-1705 (DTB 539 / 199) en kwamen respectievelijk uit Zwolle en Staphorst. Géén familie dus. BAREND Brinkhuijsen is de zoon van Carel Harmen Brinkhuijsen en zijn tweede vrouw Neeltje de Jong. Barend was gedoopt in Amsterdam en trouwde met een Elsje Ketel. De vraag was nu: "wie was deze Elsje Ketel en waar kwam ze vandaan". Dit bleek een hele interessante zoektocht te worden. De trouwakte van 21-05-1756 DTB 599 / 458 zei het volgende: "Barent Brinckhuijsen van Amsterdam, oud 25 jaar op de Louwriergragt, ouders doot, geassist. met sijn suster Annatje Brinkhuijsen & Elsje Ketel van Amsterdam, gereformeert, in de WAGESTRAAT, geassist. met haar vader HENDRIK KETEL". Hoewel de trouwakte de naam van haar vader noemt en zelfs een adres, wordt er geen leeftijd gegeven. Ik moest dus in de doopdatabase zoeken naar een Hendrik Ketel met een dochter Elsie (Elizabeth, Lijsbeth?). Getrouwd in 1756 moest ik er rekening meehouden dat ze 16 jaar geweest kon zijn. Veel ouder dan 30 zal ze niet geweest zijn (Barend was 25 jaar) zodat ik in de periode van 1720 tot 1740 zocht. Nu komt er maar één Hendrik Ketel voor in de doopdatabase en zijn kinderen waren na 1740 geboren. Die Hendrik Ketel was met Catharina Bitterlo getrouwd. In 1742 werd hij poorter, bleek een wijnkoper te zijn en uit Utrecht te komen. De vader van Catharina Bitterlo was Jan Bitterlo, wijnkoper en afkomstig van Münster. Hieruit zou ik kunnen concluderen dat Elsje een dochter was van deze Hendrik Ketel met wellicht een andere vrouw en dat ze dan in Utrecht was geboren. Maar Elsje was "van Amsterdam" dus ik was niet echt tevreden met dit resultaat. Maar de vraag is of dat "van Amsterdam" wel klopt.